Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu 03 Mart 2009 tarih ve 6 sayılı senato kararı ile kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı 2009-2010 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek liselerinin bilgiişlem, bilgisayar, bilgisayar işletimi, bilgisayar işletimi teknisyenliği bölümünden mezun olanlar, Bilgisayar Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Bu bölümde, Endüstri, teknoloji ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgi-beceri sahibi teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Türkçenin yapısal özelliklerini kavrar. Türkçeyi kullanarak etkili iletişim kurar ve araştırma, okuma ve bilgilenme yeteneklerini geliştirir.
PÇ-2 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-4 Bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri ile ilgili kavramları tanır. Bu kavramları ihtiyacı doğrultusunda kullanır.
PÇ-5 Bilgisayar sistemlerinin temel birimlerini bilir, ihtiyacı doğrultusunda kullanır ve bir sistemi sıfırdan kurar.
PÇ-6 Alanında ihtiyaç duyduğu yazılımı ve platformunu tanımlar, bilir ve bu yazılımı doğru şekilde kullanır.
PÇ-7 Bilişim sistemlerinin temeli olan ağ kavramlarını bilir, ağ sorunları hakkında çözümleme yapar ve/veya çözüm önerisinde bulunur.
PÇ-8 Temel programlama bilgisine sahip olur. Bu bilgiyi doğru ve etkin bir şekilde kullanır. Programlama sorunları karşısında çözüm bulur.
PÇ-9 İleri seviyede programlama alt yapısına sahip olur,bu alt yapı sayesinde programlama sürecini etkin şekilde yönetir.
PÇ-10 Genel kullanıma açık yazılım sistemlerini bilir, bu sistemleri tanır ve yönetir.
PÇ-11 Alanında karşısına çıkan problemleri çözer ve/veya öneri sunar.
PÇ-12 Bilgisayar sistemlerinin temel işleyiş mantığını bilir ve karşısına çıkan her türlü durumda bu bilgiyi dikkate alır.
PÇ-13 Bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri taşır, bu bilgi ve becerileri karşılaştığı sorunların çözümünde kullanır.
PÇ-14 İleri seviye ağ teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler doğrultusunda bu teknolojileri etkin kullanır.
PÇ-15 Sahip olduğu alan bilgisini, yeterliliklerini ve becerilerini sosyal hayatta çevresine en doğru ve etkin yöntemlerle tanıtır ve bu bilgi, yeterlilik ve becerilerle etkin hizmet üretimi sağlar.
PÇ-16 Bir bilgisayar sisteminin analizini ve tasarımını, kullanım amacına uygunluğu, maliyeti, kurulum şekli gibi etkenler açısından analiz eder ve/veya böyle bir sistemin tasarımını yapar ve yönetir.
PÇ-17 Bulunduğu çevrede var olan sistemin daha doğru ve etkin çalışması için gerekli olan bilgilere sahip olur ve/veya bu bilgileri sistem iyileştirmesi yönünde kullanır.
PÇ-18 Sahip olduğu tüm bu alan bilgilerini iş ortamında etkin şekilde kullanır.
PÇ-19 Bilgisayar teknolojileri için gerekli olan analitik düşünce, araştırma yöntemleri ve mantık bilgilerine sahip olur.
PÇ-20 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
PÇ-21 Elektronik devre elemanları, sayısal ve anolog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. Sayısal ve anolog devre tasarımı yapabilir.
PÇ-22 Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak.
PÇ-23 Masaüstü ve internet programcılığında grafik ve animasyon tasarımlar gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip olur.
PÇ-24 Web tasarımı, internet yazılım ve projeleri geliştirme, sürdürme ve kontrol bilgisine sahip olur.
PÇ-25 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile sürekli değişen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri takip eder ve bunları çalışmalarına uygular.
PÇ-26 İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-27 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-28 Bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-29 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-30 Veritabanı kurulum, bakım ve kontrollerini yapar.
PÇ-31 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar, tasarım yaparken vektörel tabanlı program kullanır.
PÇ-32 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-33 Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.
PÇ-34 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

Mezunların İstihdam Profili

Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri” unvanı ile bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı her alanda istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile aşağıda belirtilen lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
BT 101 DONANIM KURULUMU 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
MAT 101 MATEMATİK 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
BT 103 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 4
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
TDL 101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD 101 YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BT 110 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BT 106 AĞ TEMELLERİ 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BT 120 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BT 102 MESLEKİ MATEMATİK 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BT 104 SAYISAL ELEKTRONİK 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TDL 102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD 102 YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BT 108 YAZILIM KURULUM VE YÖNETİMİ 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 2
SCHVZ3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 3
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BT 205 KABLOSUZ AĞLAR 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
MYD 201 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
BT 203 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I 3 Saat 2 Saat 2 Güz Zorunlu 4
BT 207 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 2 Saat 2 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SCHVZ4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 18
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MYD 202 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
BT 204 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II 4 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
BT 206 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM 3 Saat 2 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
SCHVZ5 SEÇMELİ DERS HAVUZU 5 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
SCHVZ6 SEÇMELİ DERS HAVUZU 6 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BT 113 ANİMASYON TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BT 111 BİLİŞİM GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
EHT 117 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BT 107 GRAFİK TASARIM 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BT 105 İNTERNET PROGRAMLAMA I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BT 109 VERİTABANI I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BT 112 İŞLETİM SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
BT 114 YENİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
BT 116 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
BT 118 WEB İÇERİK SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BT 217 ANİMASYON PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 211 ANİMASYON TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 221 DÜŞÜNCE EGZERSİZLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDL 201 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA, DİKSİYON 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 223 GÜZEL SANATLAR 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 213 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 209 İNTERNET PROGRAMLAMA II 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT 213 TEMİZ ENERJİ KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
EHT 215 TIP ELEKTRONİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TCÇ 101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 215 VERİTABANI II 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BT 219 WEB TEKNOLOJİLERİ I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 5

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EHT 226 BİLGİSAYARDA MATEMATİK UYGULAMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BT 230 İLETİŞİM TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BT 216 MOBİL PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BT 226 OYUN PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ORT 212 PERMAKÜLTÜR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BT 224 PHYTON PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDL 202 TİYATRO ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BT 222 WPF PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BT 220 YAZILIM MİMARİLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 6

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BT 212 E-TİCARET UYGULAMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
BT 218 JAVA PROGRAMLAMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
BT 210 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA III 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
BT 214 WEB TEKNOLOJİLERİ II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise; derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başaralı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi (EDE = Endüstriye Dayalı Eğitim) tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmektedir. Programımızda dersler 35 kişi kapasiteli 2 Bilgisayar Laboratuvarı ile dersliklerde yürütülmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Programı Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49 / 50500 AVANOS / NEVŞEHİR