Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / TDL101 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: TDL101 Adı: TÜRK DİLİ I Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 2
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı ŞEYMA SARGIN (seymaaltinay@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
ŞERİFE SEHER EROL, ERKAN HİRİK, ECE SERRİCAN KABALCI,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmaktır

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Dil ve dilin özelliklerini belirtebilir. PÇ-2 Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri, etkili ve güzel konuşma yöntemleri, Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini gösterebilir. PÇ-2 Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri, etkili ve güzel konuşma yöntemleri, Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Türkçe yazım kurallarını kullanabilir. PÇ-2 Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri, etkili ve güzel konuşma yöntemleri, Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve noktalama kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime grupları-cümle.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dil nedir? Dillerin Doğuşu Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
2 Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
3 Dünya Dilleri ve Türkçe Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
4 Türk Dilinin Tarihçesi Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
5 Ses Bilgisi Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
6 Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
7 Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
8 Ara Sınav
9 Yapı bilgisi. Yapım ekleri. çekim ekleri Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
10 Kelime Türleri Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
11 Kelime grupları, isim tamlaması,sıfat tamlaması, kısaltma grupları, ünvan grubu, edat grubu Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
12 Bağlaç Grubu, ünlem grubu, tekrarlar, fiilimsiler, sayı grubu, birleşik fiiller Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
13 Cümle, A- Cümlenin Öğeleri B- Cümle Çeşitleri Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
14 Noktalama İşaretleri Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
15 Yazım Kuralları Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Prof. Dr. Muharrem Ergin - Türk Dil Bilgisi
2 Doç. Dr. Süer Eker - Çağdaş Türk Dili
3 Prof. Dr. Zeynep Korkmaz - Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)
4 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 3 9
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 7 21
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 60