Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT103 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT103 Adı: DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Teorik+Uygulama: 3+1 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı YUNUS KARA (yunuskara@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,elektrik akımının esaslarının uygulanması ve tüm doğru akım elektrik devrelerinin çözümlerini yapmak yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Elektriksel temel kavramları bilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Temel devre çözümlerini yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
Laboratuvar Sınavı
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Karmaşık devre çözümleri yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
Yazılı Sınav
Laboratuvar Sınavı
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplayabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Direnç, Ohm Kanunu, Güç, Seri Devreler Ve Kirşofun Gerilim Kanunu , Paralel Devreler Ve Kirşofun Gerilim Kanunu, Seri Paralel (Karışık) Devreler , Elektrik Kaynakları , Devre Çözüm Yöntemleri, Devre Teoremleri, Kondansatörler, Doğru Akımda Geçici Olaylar, Konu ile İlgili Deneyler.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Statik Elektrik Anlatma Yöntemi
2 Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak Anlatma Yöntemi
3 Ohm Kanunu ve Kirchoff Kanunları, Doğru Akımda Devre Çözümleri Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi Deney yapma
4 Eşdeğer devre ve eşdeğer devre direnci hesaplama. Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
5 Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi. Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
6 Çevre Akımları Yöntemi Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
7 Düğüm Gerilimi Yöntemi Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma
8 Ara Sınav
9 Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
10 Thevenin Teoremi, Norton Teoremi Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
11 Süper Pozisyon Teoremi, Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
12 Yıldız-Üçgen Dönüşümleri Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi,
13 Doğru Akımda Depolama Elemanları Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
14 Doğru Akımda Depolama Elemanları Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
15 Doğru Akımda Güç ve Enerji Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Elektrik Devreleri, Schaum’s Outlines Joseph A. Edminister, Nobel Yayın.
2 Doğru Akım Devre Analizi, Murat CEYLAN, Seçkin Yayıncılık
3 Doğru Akım Devre Analizi, İhsan GÜLER, Birsen Yayınevi
4 Doğru Akım Esasları, MEGEP
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
DC Güç Kaynağı, Sinyal Jeneratörü, Osiloskop, Multimetre, Elektronik Devre Elemanları

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 4 14 56
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 10 20
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 4 10 40
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 4 16
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 142