Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / YBD102 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: YBD102 Adı: YABANCI DİL II Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 2
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı MAHİR RAŞİT MERT (rasitmert@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Öğrencilere günlük hayatta kullanabilecekleri dil becerisini ve dilbilgisini kazandırmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 İngilizce iletişim kurabilir. PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim, elektronik ve haberleşme bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Temel dil bilgisi kurallarını kavrayabilir. PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim, elektronik ve haberleşme bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 İngilizce metinleri okuyup anlayabilir. PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim, elektronik ve haberleşme bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Describing a place, giving & understanding directions, talking about preferences, talking about places to go in a city/town, shopping for food, understanding prices, talking about shopping, preparing a shopping list, ordering food & drinks, getting travel information, changing money at an exchange office, talking about travel plans & itineraries, talking about weekend plans, talking about the past, present & future
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Superlatives Anlatım, soru ve cevap
2 Adjective order Comparatives Anlatım, soru ve cevap
3 Quantifiers – a few, a lot of, lots of Anlatım, soru ve cevap
4 Past tense- to be Anlatım, soru ve cevap
5 Past simple Anlatım, soru ve cevap
6 Past simple – negatives & questions Anlatım, soru ve cevap
7 Present perfect Ever / never Anlatım, soru ve cevap
8 Ara Sınav
9 Past Simple vs. Present perfect Anlatım, soru ve cevap
10 Past Simple vs. Present perfect Anlatım, soru ve cevap
11 1st conditionals Recycle: Imperatives / should / like + verb + ing Anlatım, soru ve cevap
12 Going to (future) Anlatım, soru ve cevap
13 Connecting words to show chronological order Present continuous (future) Prepositions of time – in/ on/ at Anlatım, soru ve cevap
14 Infinitives of purpose Recycle: The tenses Anlatım, soru ve cevap
15 General Revision Anlatım, soru ve cevap
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Real World English, Betty Holland, National English
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Real World English Combined Student's Book & Workbook

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 11 22
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 2 4
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 2 4
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 60