Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT108 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT108 Adı: SAYISAL ELEKTRONİK Teorik+Uygulama: 2+1 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı HİLAL BAŞAL (hilalbasal@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA, KUTAY CÜNERAY,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu derste; temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Temel mantık devrelerini kurabilir. PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Temel mantık devrelerini sadeleştirebilir. PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Bileşik mantık devreleri kurabilir. PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Aritmetik mantık devreleri kurabilir. PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Sayı Sistemleri, mantıksal Kapı Devreleri, Mantıksal Entegre Çeşitleri
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sayı Sistemleri Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
2 Mantıksal Kapı Devreleri Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma.
3 Mantıksal Kapı Devreleri Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma.
4 Boolean Matematiği Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
5 Karnough Haritası Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
6 Karnough Haritası Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
7 Kodlayıcılar(Encoder) Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
8 Ara Sınav
9 Kod Çözücüler(Decoder) Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
10 Veri Seçiciler (Multiplexer) Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
11 Veri dağıtıcılar(Demultiplexer) Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
12 Toplayıcılar Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
13 Toplayıcılar Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
14 Çıkarıcılar Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
15 Karşılaştırıcılar Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Sayısal Elektronik/Hasan Selçuk Selek
2 Dijital Elektronik/ Metin Bereket, Engin Tekin
3 Mantık Devreleri – 1-2 / Hasan Selçuk Selek
4 Lojik Uygulamaları 1-2-3 / MEGEP
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 5 10
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 6 12
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 8 16
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 82