Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT101 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT101 Adı: ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Teorik+Uygulama: 2+1 AKTS: 4
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı YUNUS KARA (yunuskara@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması,ölçmenin temel ilkelerini ve ölçme hatalarını kavratmak, ölçü aletlerinin çalışma ilkelerini öğretmek, osiloskop kullanımını öğretmek, ölçü trafolarını kavratmak,elektrik, elektronik ve fiziksel büyüklükleri ölçebilme becerisini kazandırmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Çalışma Emniyetini Sağlayabilir PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Ölçü birimlerini ve dönüşümlerini açıklayabilir. PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Fiziksel büyüklükleri ölçebilir PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-16 Elektronik haberleşme alanında bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere modern tasarım yöntemlerini uygular.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Ölçme tanımını, ölçme hatalarını ve nedenlerini bilir. Hata analizi yapabilir. PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Haberleşme matematiği ile ilgili hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-5 Ölçü aletlerini kullanmayı ve sembollerini bilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
Laboratuvar Sınavı
DÖÇ-6 Direnç renk kodları direnç değerini hesaplayabilir, devre üzerinde direnç değeri ve bobin değeri ölçebilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-7 Ölçü aletlerinin iç yapısını açıklayabilir. Elektriksel büyüklükleri ölçme için bağlantı şemalarını çizebilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-14 Bilgisayar destekli çizim ve devre tasarımı ile ilgili paket programları kullanarak mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir, elektrik/elektronik devreleri tasarlar ve simüle eder.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-8 Osiloskop kullanabilir. Osiloskop ile elektriksel büyükleri ölçebilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yazılı Sınav
Laboratuvar Sınavı
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-9 Ölçü transformatörlerinin yapısını, çalışmasını bilir. ölçü transformatörü ile ölçme yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
İş güvenliği, ölçü birimleri ve dönüşümü, ölçme hataları, ölçü aletleri tasarımı, ölçü aletleri ve bağlantıları, akım, gerilim, direnç ölçme, osiloskop, osiloskpo ile periyot, frekans, gerilim ölçme.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İş Güvenliği tanımı, iş kazası ve tehlikeli durumlar Anlatma Yöntemi Soru Cevap
2 Elektrik akımının insan üzerindeki tesiri ve hata akımı devresi Anlatma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
3 İlk yardım Anlatma Yöntemi
4 Birimler ve Dönüşümleri,Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme Hataları Anlatma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
5 Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme Hataları Anlatma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
6 Ölçü aletleri tasarımı Anlatma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
7 Ölçü aletleri tasarımı Anlatma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
8 Ara Sınav
9 Direnç renk kodları. Direnç ölçümü. Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma
10 Doğru ve alternatif akım ölçmeleri. Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma
11 Akım, gerilim ve frekans ölçme Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma
12 Bobin Ölçümü, Kondansatör Ölçümü Anlatma Yöntemi, Deney yapma
13 Osiloskop tanıtımı Anlatma Yöntemi, Deney yapma
14 Osiloskop ile genlik, periyot, frekans ve gerilim ölçümü Anlatma Yöntemi, Deney yapma
15 Ölçü transformatörleri tanıtımı ve ölçü trafoları ile elektriksel büyüklük ölçümü Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Deney yapma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Elektrik Elektronik ve Ölçme/ Metin Bereket, Engin Tekin /Seçkin
2 Elektrik – Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği / Mahmut Nacar
3 Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri / Halil İ. Abbasoğlu, Halit Pastacı
4 Elektrik ve Elektronik Ölçme / MEGEP
5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ,Yasin Aktay
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
DC Güç Kaynağı, Sinyal Jeneratörü Osiloskop, Multimetre, Elektronik Devre Elemanları

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 10 20
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 3 12 36
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 2 6
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 4 8
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 114