Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT210 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT210 Adı: R/F TEKNİĞİ Teorik+Uygulama: 2+1 AKTS: 4
Sınıf/Yarıyıl 2 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı KUTAY CÜNERAY (kutaycuneray@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
HİLAL BAŞAL, KUTAY CÜNERAY,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Osilatör, filtre, karıştırıcı, modülatör ve demodülatör devrelerinin yapılarını, çeşitlerini, çalışma prensiplerini ve özelliklerini kavratmak. Osilatör, filtre, karıştırıcı, modülatör ve demodülatör devrelerini uygulayabilme becerisini kazandırmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 R/F tekniği ile ilgili temel kavramları hakkında bilgi verebilir. PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim, elektronik ve haberleşme bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Osilatör devrelerinin temel yapısını ve çalışma prensibini kavrayabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Filtre devre çeşitleri ve özellikleri analiz edebilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Karıştırıcı devrelerini uygulayabilir. PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-5 Modülatör ve demodülatör devre çeşitlerini ve özellikleri açıklayabilir PÇ-20 Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini, bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini tanır.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Osilatör, filtre, karıştırıcı, modülatör ve demodülatör devrelerinin yapıları, çeşitleri, çalışma prensipleri ve özellikleri, osilatör, filtre, karıştırıcı, modülatör ve demodülatör devreleri ile ilgili uygulamalar, RF ve IF yükselteçler, PLL ve frekans sentezleyiciler.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 R/F tekniği ile ilgili temel kavramlar Anlatım
2 Osilatör devrelerinin temel yapısı ve çalışma prensibi Anlatım, tartışma
3 Osilatör devre çeşitleri ve özelikleri Anlatım, soru-cevap
4 Osilatör devreleri ile ilgili uygulamalar Anlatım, problem çözme
5 Filtre devrelerinin temel yapısı ve çalışma prensibi Anlatım, tartışma
6 Filtre devre çeşitleri ve özellikleri Anlatım, soru-cevap
7 Filtre devreleri ile ilgili uygulamalar Anlatım, problem çözme
8 Ara Sınav
9 Karıştırıcı devrelerinin temel yapısı ve çalışma prensibi Anlatım, tartışma
10 Karıştırıcı devre çeşitleri ve özellikleri Anlatım, soru-cevap
11 Karıştırıcı devreleri ile ilgili uygulamalar Anlatım, problem çözme
12 RF ve IF yükselteçler Anlatım, tartışma
13 RF ve IF yükselteçler ile ilgili uygulamalar Anlatım, problem çözme
14 PLL ve frekans sentezleyiciler Anlatım, problem çözme, tartışma
15 Modülatör ve demodülatör devre çeşitleri ve özellikleri Anlatım, problem çözme, soru-cevap
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 [1] RF Tekniği Murat Saran
2 [2] WINDER, S., CARR, J., “Radyo ve RF Mühendisliği Cep Kitabı”, Bileşim Yayın evi.
3 [3] H. Kayran, “Modern Elektronik Sistemler” kitabı
4 [4] R. Gilmore “Practical RF Circuit Design” kitabı
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders kitabı, dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, R/F deney seti

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 8 16
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 3 8 24
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 5 15
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 120