Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT113 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT113 Adı: GÜZEL SANATLAR Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı ÖZLEM SAĞLIYAN SÖNMEZ (ozlemsagliyan@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
ÖZLEM SAĞLIYAN SÖNMEZ,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Sanat eğitiminin önemli bir kategorisi olan, genel sanat eğitimi çerçevesinde öğrencilere sanat kültürü,kazandırmayı amaçlamaktır. Başka bir deyişle sanatın insanı insanlaştıran, hayatı artıran, duyuları keskinleştiren boyutta önemli bir olgu olduğunu öğrenciye kavratmak, sanatın doğası ve çeşitli sanat disiplinleri konusunda öğrenciye bilgi, beceri ve anlayış kazandırmak, öğrenciyi, kişikli, kimlikli, sorgulayan, duyuları keskinleşmiş, toplumsallaşmış bireyler kılmak bu dersin genel amacıdır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Sanat kavramını tanımlamadaki zorluğu açıklayabilir. PÇ-27 Öğrencilerin estetik duygularının, ilgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerileri arttırılır. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlar.
Uygulama Sınavı
DÖÇ-2 Sanat kavramını doğru bir içerikle tanımlayabilir. PÇ-27 Öğrencilerin estetik duygularının, ilgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerileri arttırılır. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlar.
Uygulama Sınavı
DÖÇ-3 Farklı sanat disiplinlerinde temel düzeyde uygulamalar yapabilir. PÇ-27 Öğrencilerin estetik duygularının, ilgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerileri arttırılır. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlar.
Dönem Ödevi - Proje
Uygulama Sınavı
DÖÇ-4 Sanatçı kavramını doğru bir içerikle tanımlayabilir. PÇ-27 Öğrencilerin estetik duygularının, ilgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerileri arttırılır. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlar.
Dönem Ödevi - Proje
Uygulama Sınavı
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Sanat kavramını tanımlamadaki zorluğu anlayabilme. Sanat ve sanatçı kavramını doğru bir içerikle tanımlayabilme. Farklı sanat disiplinlerinin doğalarını kavrayabilme, sistemini çözümleyebilme. Sanattaki yozlaşma sorununu çözümleme. Farklı sanat disiplinlerini kategorilendirebilme, sanatın kaynağını kavrayabilme ve işlevlerini tanımlayabilme.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sanatın tanımı, sanat kavramları Anlatım, Soru-Cevap
2 Atık malzemelerle uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
3 Atık malzemelerle uygulamaya devam edilmesi, proje kontrolü Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama, proje ödevi
4 Seramik alanında uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
5 Seramik alanında uygulamaya devam etme Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
6 Seramik alanında uygulamaya devam etme Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
7 Ürünleri kurutma, fırınlama Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
8 Ara Sınav
9 Ürünleri sırlama, fırınlama Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
10 Yaş çamura fotoğraf transfer tekniğini uygulama, proje kontrolü Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama, proje ödevi
11 Fotoğraf transfer tekniğini uygulamaya devam etme Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
12 Ürünleri kurutma, fırınlama Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
13 Resim alanında uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
14 Resim alanında uygulamaya devam etme Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
15 Resim alanında uygulamaya devam etme Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon, Uygulama
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi
2 Seramik Türkiye, Seramik Federasyonu Dergisi
3 SEVİM, S. (2003), Seramik Dekorları, Eskişehir: A.Ü.
4 Peterson, Susan., Peterson , Jan. (2009). Seramik Yapıyoruz. Çev. Çizer, Sevim. Karakalem Kitabevi Basım Yayın, İzmir.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Atık malzeme, çamur, oksit, seramik fırını, cam fırını, farklı tür boya, kağıt, önlük veya tulum (atölye giysisi)

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje 13 2 10
Final Sınavı 16 1 50

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 1 10 10
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 1 2 2
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 10 20
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 10 20
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 82