Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT114 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT114 Adı: HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 2
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı HİLAL BAŞAL (hilalbasal@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Haberleşme sistemlerinde kullanılan devre ve cihazların temel prensipleri, karakteristikleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek ve uygulayabilme becerisini kazandırmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Haberleşme sistemlerinde aktif ve pasif filtreleri tasarlayıp uygulayabilir. PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Osilatörleri analiz edip uygulamalarını yapabilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Karıştırıcı ve çoklayıcı devre uygulamaları yapabilir. PÇ-16 Elektronik haberleşme alanında bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere modern tasarım yöntemlerini uygular.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 FM alıcı- verici devre tasarımı yapabilir. PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-5 Genlik ve frekans modülatör-demodülatör devre uygulamalarını yapabilir. PÇ-20 Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini, bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini tanır.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Haberleşme devrelerinde gürültü, frekans seçici devreler, haberleşme devrelerinde kullanılan filtreler, osilatörler, faz kilitlemeli çevrim (PLL), frekans sentezleyiciler, doğrusal olmayan cihazlar, karıştırıcılar ve kuvvetlendiriciler, alıcı ve verici tasarımı, modülasyon, demodülasyon.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Haberleşme sistemlerinde gürültü kaynakları Anlatım,soru-cevap
2 Haberleşme sistemlerinde aktif ve pasif filtreler Anlatım,soru-cevap
3 Haberleşme sistemlerinde aktif filtre tasarım teknikleri ve uygulamaları Anlatım,problem çözme
4 Haberleşme sistemlerinde yükselteçler ve çeşitleri Anlatım,soru-cevap
5 Güç Yükselteçleri Anlatım,soru-cevap,problem çözme
6 Radyo frekans yükselteçleri Anlatım,soru-cevap
7 Osilatör ve çeşitleri anlatım
8 Ara Sınav
9 Osilatör devre uygulamaları anlatım
10 FM alıcı-verici devre tasarımı ve uygulamaları anlatım,grup çalışması
11 Faz kenetlemeli devreler anlatım
12 Karıştırıcı devreleleri ve uygulamaları anlatım,grup çalışması
13 Çoklayıcı devreleri ve uygulamaları anlatım,grup çalışması
14 Genlik ve frekans modülatör devreleri ve uygulamaları Anlatım,problem çözme
15 Genlik ve frekans demodülatör devreleri ve uygulamaları Anlatım,problem çözme
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Communication Circuits: Analysis and Design- Kenneth K. Clarke and Donald T. Hess
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 3 6
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 2 4
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 4 12
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 2 8
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 60