Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT112 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT112 Adı: ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM Teorik+Uygulama: 0+0 AKTS: 4
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı KUTAY CÜNERAY (kutaycuneray@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Öğrencilerin iş hayatına başlamadan önce mesleki alanda ilgilerini test etme olanağı sunma, öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile mesleki alanda yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak, öğrencilerin akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkı yapmak ve öğrencilerin sorumluluk anlayışlarını artırmaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Çalışma alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve hakkında bilgileri kavrayabilir. PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Sözlü Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Mesleğiyle ilgili problem çözme kabiliyetini geliştirebilir. PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Sözlü Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Mesleki kabiliyetlerini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilir. PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Sözlü Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilir. PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Sözlü Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde staj dosyasında raporlanır. Bu staj dosyası çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan dosya değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili personele teslim edilir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak. İş yeri uygulaması, Grup çalışması, Pratik uygulama
2 Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak. İş yeri uygulaması, Grup çalışması, Pratik uygulama
3 Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak. İş yeri uygulaması, Grup çalışması, Pratik uygulama
4 Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak. ş yeri uygulaması, Grup çalışması, Pratik uygulama
5 Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak. ş yeri uygulaması, Grup çalışması, Pratik uygulama
6 Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak. ş yeri uygulaması, Grup çalışması, Pratik uygulama
7 Ara Sınav
8 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav 1 40
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor 1 60
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 0
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 3 1 3
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 3 1 3
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 0
Ara Sınav 0
Final Sınavı İçin Hazırlık 0
Final Sınavı 0
İş Yeri Uygulaması 20 6 120
0
Toplam İş Yükü 126