Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / ORT212 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: ORT212 Adı: PERMAKÜLTÜR Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 2 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı DURMUŞ OK (durmusok@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Doğal ekosistemlerdeki çeşitliliğe, istikrara ve dirence sahip, tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlerin bilinçli olarak tasarlanması ve sürdürülmesidir. Sürdürülebilirlik üzerine teorik ve pratik çalışmalar yapmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olabilir. PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Kısa Sınav
DÖÇ-2 sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk sahibi olunabilir. PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olunabilir. PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Permakültür kuramı ve ilkeleri Soğuk iklimler için enerji tasarrufu yöntemleri Geri dönüşüm ve atık yönetimi Doğadaki örüntülerin anlaşılması Tasarım yöntemleri Organik gıda üretimi Su hasadı ve yönetimi Ekolojik zararlı mücadelesi Kuraklık için çözümler Toprak ıslahı ve erozyon önlemleri Çiftlik hayvanları Su kültürü (su ürünleri) Afete hazırlık ve önleme Rüzgarkıran bitkilendirme ve yangın önlemleri Biyobölgesel organizasyon
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Permakültür tanımı ve ilkeleri Sunu, soru cevap
2 Soğuk iklimler için enerji tasarrufu yöntemleri Sunu, soru cevap
3 Geri dönüşüm ve atık yönetimi Sunu, soru cevap, pratik uygulama
4 Doğadaki örüntülerin anlaşılması ve tasarım yöntemleri Sunu, soru cevap, pratik uygulama
5 Organik gıda üretimi Sunu, soru cevap, pratik uygulama
6 Su hasadı ve yönetimi Sunu, soru cevap, pratik uygulama
7 Ekolojik zararlı mücadelesi Sunu, soru cevap, pratik uygulama
8 Ara Sınav
9 Kuraklık için çözümler Sunu, soru cevap, pratik uygulama
10 Toprak ıslahı ve erozyon önlemleri Sunu, soru cevap, pratik uygulama
11 Çiftlik hayvanları Sunu, soru cevap, pratik uygulama
12 Su kültürü (su ürünleri) Sunu, soru cevap, pratik uygulama
13 Afete hazırlık ve önleme Sunu, soru cevap, pratik uygulama
14 Rüzgar kıran bitkilendirme ve yangın önlemleri Sunu, soru cevap, pratik uygulama
15 Biyo bölgesel organizasyon Sunu, soru cevap, pratik uygulama
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Permakültüre Giriş, Bill Mollison
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Uygulama alanı Fide Fidan Kompost kutusu Teknik ekipmanlar

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 1 14 14
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 1 14 14
       c) Performans Ödevi 2 4 8
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 4 8
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 2 4 8
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 1 14 14
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 103