Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT213 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT213 Adı: TEMİZ ENERJİ KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 2 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı YUNUS KARA (yunuskara@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,ülkelerin gelişmişlik ölçütü olan enerji talebi ve arzı ve bu süreçte oluşan çevre sorunlarının öğretilmesi, bunlara çözüm yaklaşımlarından en önemlisi olan alternatif enerji kaynaklarının belirlenmesi.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Enerji ve doğa konularını tanımlayabilir. PÇ-23 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Enerji çeşitlerini sınıflandırabilir. PÇ-23 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Fosil enerji kaynaklarını açıklayabilir. PÇ-23 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarını bilebilir, kaynaklarını sorgulayabilir. PÇ-23 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-5 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarına karar verebilir. PÇ-23 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-30 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur, sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Enerji, atmosfer kirliliği, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları, yenilebilir enerji kaynakları.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Enerji, tanımı, enerji kullanımının temel prensipleri ve tarihçesi, enerji çeşitleri. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
2 Enerji ve doğa. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
3 Fosil enerji kaynakları ve atmosfer kirliliği,fosil enerji kaynakları. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
4 Yenilebilir enerji kaynakları. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
5 Güneş enerji kullanımı ve tarihi, güneş radyasyonunun temelleri. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
6 Güneş enerjisi teknolojileri Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
7 Rüzgar enerjisinin prensipleri, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
8 Ara Sınav
9 Jeotermal enerji. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
10 Biokütle enerjisi. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
11 Biokütle enerjisi. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
12 Su enerjisi (hidroelektrik). Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
13 Dalga ve gel-git enerjisi. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
14 Hidrojen Enerjisi ve Geleceği Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
15 Geri dönüşüm ve önemi. Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Alternatif Enerji Kaynakları,Mustafa Acaroğlu,NOBEL YAYIN DAĞITIM
2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları,H. Hüseyin Öztürk,Birsen Yayınevi
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum 2,4,12,14
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi 3,5,11,13
8.Dönem Ödevi
9.Proje 9
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 5 10
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 10 20
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 5 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 2 4
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 3 6
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 80