Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT118 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT118 Adı: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 2
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı HİLAL BAŞAL (hilalbasal@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
SEMA ATASEVER, KADİR HALTAŞ,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bilgisayarlarla ilgili temel yazılım bilgilerini öğretmek, Windows işletim sistemi, bir kelime işlem programı ve sunum hazırlayabilme becerisini kazandırmak, İnternet ve internetle ilgili kavramları öğretmek, Web sayfa tasarımı yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 İşletim sistemi kullanabilir. PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-8 Algoritma mantığını ve bir programlama dilinin yapısını kavrar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Kelime işlem programı kullanabilir. PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-8 Algoritma mantığını ve bir programlama dilinin yapısını kavrar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Sunu hazırlama programı kullanabilir. PÇ-3 En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak bilişim, elektronik ve haberleşme bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
DÖÇ-4 İnternet, e-mail, www, Java kavramlarını bilir. PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
DÖÇ-5 HTML ve XHTML' yi anlayabilir. PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
DÖÇ-6 Web sayfa tasarımı ve düzenlemeler yapabilir. PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-8 Algoritma mantığını ve bir programlama dilinin yapısını kavrar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
DÖÇ-7 Web sayfası oluşturmanın diğer yollarını bilir. PÇ-4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-8 Algoritma mantığını ve bir programlama dilinin yapısını kavrar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Windows, kelime işlem programı, sunum hazırlama, html programlama
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İşletim sistemi (Windows) özellikleri ve uygulamaları Anlatım,soru-cevap, laboratuar çalışması,
2 Kelime işlem programı tanıtımı Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
3 Kelime işlem programı özellikleri Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
4 Kelime işlem programında uygulamalar Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
5 Sunu hazırlama programı tanıtımı Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
6 Sunu hazırlama programı özellikleri Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
7 Sunu hazırlama programında uygulamalar Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
8 Ara Sınav
9 İnternet, e-mail, www Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
10 HTML' ye giriş Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
11 HTML' de stil sayfaları Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
12 HTML' de grafikler Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
13 HTML' de sayfa düzeni Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
14 HTML' de gezinti araçları Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
15 HTML kodu oluşturmanın diğer yolları Anlatım,soru-cevap, problem çözme, laboratuar çalışması, grup çalışması
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Adım Adım Microsoft Office 2007, Curtis Frye, Joyce Cox, Arkadaş Yayınları, 2008.
2 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı XP, Hasan Çebi Bal, Murathan Yayınevi, 2009.
3 Adım Adım HTML ve XHTML, Faithe Wempen, Arkadaş yayınları, 2008.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi 2,5,12,13
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 2 4 8
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 5 10
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 6 12
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 60