Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT117 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT117 Adı: ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı YUNUS KARA (yunuskara@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kapalı devre kamera kontrol sistemi ve geçiş kontrol sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri, yangın algılama, ihbar sistemi tesisatı ve soygun alarm sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri yapabilecektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarımını yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-16 Elektronik haberleşme alanında bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere modern tasarım yöntemlerini uygular.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Geçiş kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarım yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı projesinin montaj ve bağlantılarını, bakım ve onarımı yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Hırsız alarm sistemleri tesisatı projesinin bağlantılarını, bakım ve onarımı yapabilir. PÇ-6 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin yapısını, çalışma prensiplerini, tasarım mantığını ve devre çözümlerini bilir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili konularda proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş yeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ-11 Alanı ile ilgili konularda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-12 Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
PÇ-21 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulamasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Kapalı devre kamera sistemleri, yangın kontrol sistemleri, hırsız alarm sistemleri.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
2 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
3 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
4 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
5 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımı. Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
6 Geçiş kontrol sistemi elemanları. Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
7 Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
8 Ara Sınav
9 Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımı. Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
10 Yangın algılama kontrol panelinin montajı ve ihbar detektörleri bağlantıları Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
11 Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantıları, yangın ihbar butonlarının bağlantıları, yangın acil yönlendirme levhaları Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
12 Yangın söndürme ve ihbar sistemleri bağlantıları ve montajı, bakım ve onarımı. Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
13 Hırsız alarm sistemi elemanları Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
14 Hırsız alarm sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı. Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
15 Hırsız alarm sistemlerinin bakım ve onarımı. Anlatma Yöntemi, Soru-cevap Yöntemi,Sunum
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri/MEGEP
2 Geçiş Kontrol Sistemleri/MEGEP
3 Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri/MEGEP
4 Soygun Alarm Sistemleri/MEGEP
5 Elektronik Güvenlik Sistemleri, Ahmet Yılmaz,Papatya Bilim
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 8 16
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 10 20
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 2 4
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 4 8
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 78