Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / EHT214 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: EHT214 Adı: GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 2 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı YUNUS KARA (yunuskara@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
YUNUS KARA,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,gelişen teknolojinin haberleşme sistemlerine adaptasyonunu öğretmek. Yeni nesil haberleşme sistemlerini kullanabilme becerisini kazandırmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 ISDN standart özelliklerini kavrayabilir ve açıklayabilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 DSL teknolojilerinin standart özelliklerini kavrayabilir ve açıklayabilir. PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 GSM sisteminin standart özelliklerini kavrayabilir ve açıklayabilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 3. nesil mobil haberleşme sistemlerinin standart özelliklerini kavrayabilir ve açıklayabilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-5 WiMAX standart özelliklerini kavrayabilir ve açıklayabilir. PÇ-7 Haberleşme alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.
PÇ-10 Elektronik haberleşme teknolojisi alanındaki modern teknik araç ve gereçleri kullanarak sistem bakım, onarım ve kurulumunu yapar.
PÇ-13 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Faks makinesi, ISDN, DSL, ADSL, TDMA, GSM, GPRS, UMTS, MVNO, TETRA, SDH, yeni nesil internet çözümleri, gelişen teknolojideki yeni haberleşme sistemleri.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Faks makinesi Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
2 Tümleşik servisler sayısal ağı (ISDN) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
3 ISDN sistemlerin standartları, avantaj ve dezavantajları Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
4 Sayısal abone hattı (DSL) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
5 Asimetrik sayısal abone hattı (ADSL) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
6 Zaman bölümlü çoklu erişim (TDMA) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
7 Mobil iletişim için küresel sistem (GSM) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
8 Ara Sınav
9 Genel paket radyo servisi (GPRS) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
10 Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi (UMTS) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
11 Sanal mobil ağ operatörü (MVNO) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
12 Karasal trunk telsiz (TETRA) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
13 Senkron dijital hiyerarşi (SDH) Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
14 Yeni nesil internet çözümleri Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
15 WiMAX Anlatma Yöntemi, Sunum Tekniği, Soru-Cevap yöntemi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Faks Haberleşme Tekniği/ MEGEP
2 GSM Telefon Kontrolü / MEGEP
3 Mobil İletişim Cihazlarına Giriş / MEGEP
4 Telsiz Telefon Kontrolü / MEGEP
5 KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ / MEGEP
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 5 10
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 8 16
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 5 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 2 4
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 3 6
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 76