Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / TCÇ101 - ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Kodu: TCÇ101 Adı: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 3
Sınıf/Yarıyıl 2 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SULTAN DALKIRAN (sultandalkiran@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
SULTAN DALKIRAN,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı, kadın ve/veya erkek olmanın biyolojik olgudan ziyade, sosyal bir kurgu olduğu gerçeğinden hareketle kadın ve eril çalışmalarını bir bütünlük içinde ele alan toplumsal cinsiyet çalışmalarını, hem toplumsal cinsiyetin sosyal rollere ve kimliklere nasıl şekil verdiğini hem de ırk, etnisite, cinsiyet, sınıf ve millet gibi olguların toplumsal cinsiyet oluşumunu nasıl etkilediklerini incelemektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bilgi birikim ve donanımlarını artırabilir. PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Cinsiyeti güç ilişkileri, dil, etnisite, ırk, cinsellik, sınıf, ulus, din, coğrafya, yaş gibi unsurlar ile kesiştiği noktalarda analiz edebilir. PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Cinsiyetin sosyal, tarihsel, politik, dinsel, edebî, sanatsal görünümlerinin felsefî ardalanını tanıyabilir. PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Soyut kavramları somut içerikleriyle birlikte kullanabilir. PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-5 Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin olumlu bilgi ve tutumlarını davranışlarına yansıtabilir. PÇ-24 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Dersin içeriğini oluşturan konular toplumsal cinsiyet çalışmalarının tanımı ve içeriği, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyalizasyon, toplumsal cinsiyet rejimleri ve düzeni, kadın ve eril çalışmalarının kamusal ve özel alanda yansımalarıdır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Derse giriş Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
2 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
3 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
4 İktidarın cinsiyeti Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
5 Feminist teoriler Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
6 Liberal feminizm Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
7 Marksist ve sosyalist feminizm Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
8 Ara Sınav
9 Radikal feminizm Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
10 Toplumsal kurumlarda toplumsal cinsiyetin temsili Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
11 Siyasal kurumlarda toplumsal cinsiyetin temsili Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
12 Medyada toplumsal cinsiyetin temsili Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
13 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
14 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Araçlar Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
15 Dünyada ve Türkiye'de Toplumsal Cinsiyete Yaklaşımlar Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 CONNELL, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
2 AGACINSKI, Sylviane (1998). Cinsiyetler Siyaseti. Ankara: Dost Kitabevi.
3 SCOTT, Joan W. (2007). Toplumsal Cinsiyet:Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. İstanbul: Agora Kitaplığı.
4 FINE, Cordelia (2010). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması. İstanbul: Sel Yayınları.
5 BUTLER, Judith (2007). Taklit ve Toplumsal Cinsiyet'e Karşı Durma. İstanbul: Agora Kitaplığı.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 1 14 14
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 1 14 14
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 12 24
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 89