Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU / ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu 03 Mart 2009 tarih ve 6 sayılı senato kararı ile kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Genel liseden liselerden mezun olanlar/olacakların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-5” puanı almaları gerekir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Özel Güvenlik ve Koruma programı; analitik zekaya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, alanıyla ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Özel güvenlik personeli olarak görev yapar.
PÇ-2 Güvenlik alanında işletme yönetiminde görev alır.
PÇ-3 Güvenlik alanında eğitim alır.
PÇ-4 Özel Güvenlik temelli hukuki bilgiye sahip olur.
PÇ-5 Güvenlik tedbirleri hakkında muhakeme becerisi kazanır.
PÇ-6 Analitik düşünme becerisine sahip olur.
PÇ-7 Güvenlik sistemlerini kullanır.
PÇ-8 Güvenlik acil durum prosedürlerine uygun davranır.
PÇ-9 Güvenlik acil durum raporlaması yapar.
PÇ-10 Etkin ve güzel konuşma becerisi kazanır.
PÇ-11 Halkla iletişim becerisi kazanır.
PÇ-12 Güvenlik iletişimi becerisi kazanır.
PÇ-13 Örgütlü yapılarda organizasyon yapısına uygun davranır.
PÇ-14 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanır.
PÇ-15 Gruplar arasında iletişim ve davranış ilişkilerini öğrenir.
PÇ-16 Kitle psikolojisini anlama becerisi kazanır.
PÇ-17 Kitle psikolojisine uygun tavır gösterir.
PÇ-18 Kurumsal yapıyla uygun davranış sergiler.
PÇ-19 Ceza Hukuku hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-20 CMK hakkında bilgi sahibi olur
PÇ-21 Uyuşturucu maddeleri karşılaştığı zaman tanıma becerisi kazanır.
PÇ-22 Dedektiflik ve özel görevler konularında bilgi sahibi olur.
PÇ-23 Kimyasal ve patlayıcı maddeler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-24 Kimyasal ve patlayıcı maddelere karşı önleyici tedbirler alır.
PÇ-25 İlk yardım müdahalesi yapar.
PÇ-26 Suç mahallerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
PÇ-27 Olaylara ilk müdahalede gerekli tedbirleri alır.
PÇ-28 Yakın koruma görevi yapar.
PÇ-29 Tesis koruma görevi yapar.
PÇ-30 Saldırılarda yakın koruma tedbirleri alır.
PÇ-31 Suikast ve benzeri olaylarda hareket tarzını bilir.
PÇ-32 Fiziki saldırılara karşı kendini koruma becerisi kazanır.
PÇ-33 Fiziki saldırılarda saldırganı etkisiz hale getirir.
PÇ-34 Atletik bir beden yapısına sahip olur.
PÇ-35 Yaşam boyu spor yapma bilincine sahip olur.
PÇ-36 Sağlıklı yaşam için spora ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
PÇ-37 Meslek etiği konusunda gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-38 Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir.
PÇ-39 Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türlerini bilir.
PÇ-40 Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-41 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-42 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-43 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur.
PÇ-44 İşyeri açma, kalite sürekliliği konularını ve tüketici davranışlarıyla ilgili unsurları inceler.
PÇ-45 Ofis ortamında kullanılan yazılımları üst seviyede kullanır
PÇ-46 Bilgisayar parçalarını ayrıntılı olarak bilir.
PÇ-47 Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak.
PÇ-48 Atatürk İlkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-49 Kurtuluş savaşı sürecini bilir.
PÇ-50 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile sürekli değişen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri takip eder ve bunları çalışmalarına uygular.
PÇ-51 İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-52 Sosyal hayatta gelişim gösterir.
PÇ-53 Kültürel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olur.

Mezunların İstihdam Profili

Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Özel Güvenlik Personeli” olarak kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
OGK 101 BEDEN EĞİTİMİ 1 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
OGK 103 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
MAT 1 MATEMATİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
OGK 104 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU 1 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
TDL 101 TÜRK DİLİ 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD 101 YABANCI DİL 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ÖGKSECDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AIT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
OGK 102 BEDEN EĞİTİMİ 2 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
OGK 120 ENDÜSTRİYELE DAYALI EĞİTİM (EDE) (STAJ) 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
OGK 105 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU 2 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
OGK 106 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
OGK 107 TEMEL İLK YARDIM 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TDL 102 TÜRK DİLİ 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD 102 YABANCI DİL 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
ÖGKSECDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
ÖGKSECDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 2
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
OGK 205 HALKLA İLİŞKİLER 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
OGK 201 İNSAN HAKLARI 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
OGK 204 KALABALIK YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
OGK 203 TESİS KORUMA 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
OGK 206 YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ 1 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
OGK 202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
ÖGKSECDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
OGK 208 KRİMİNOLOJİ 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
OGK 211 MESLEK ETİĞİ 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
OGK 209 OLAY YERİ KORUMA 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
OGK 210 YAKIN KORUMA 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
OGK 207 YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ 2 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
ÖGKSECDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS GRUBU1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
OGK 108 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
OGK 110 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
OGK 109 HUKUK BAŞLANGICI 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS GRUBU2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
OGK 111 HALK OYUNLARI 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
OGK 112 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE HUKUK SİSTEMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS GRUBU2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
OGK 113 GÜVENLİK İLETİŞİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2

SEÇMELİ DERS GRUBU3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
OGK 214 CEZA HUKUKU VE CMK 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
OGK 213 GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
MRS 221 MİTOLOJİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
ÖGK 221 PROTOKOL KURALLARI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
OGK 212 SATRANÇ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TCÇ 101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
OGK 215 UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS GRUBU4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
OGK 219 GÜVENLİK PROJE YÖNETİMİ VE RAPORLAMA 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
OGK 220 GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ÖGK 216 GÜZEL SANATLAR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
OGK 218 KİMYASAL VE BİYOLOJİK SİLAHLARLA MÜCADELE 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ÖGK 223 MEDYA OKURYAZARLIĞI 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
OGK 217 ÖZEL DEDEKTİFLİK ARAŞTIRMA TEKNİK VE METOTLARI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ORT 212 PERMAKÜLTÜR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SER 220 SERBEST ÇAMUR TORNA ŞEKİLLENDİRME 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ÖGK 222 TEKNİK İLETİŞİM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi (EDE = Endüstriye Dayalı Eğitim) tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Elemanı ile yürütülmekle beraber, Üniversite bünyesinde kadrolu olan, alanla ilgili diğer Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyeleri de Özel Güvenlik ve Koruma programı öğrencilerimizin derslerine girmektedirler. Programımızda dersler; Bilgisayar Laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda yürütülmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres:Nevşehir Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49/50500 AVANOS / NEVŞEHİR Web Adresi: : http://avanosmyo.nevsehir.edu.tr/ Tel: 0-384-511 56 76 Faks: 0-384-511 56 77 Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARAS Te: 0-384-511 56 76 e-posta:huseyinaras@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARAS Tel: 0-384-511 56 76 e-posta: huseyinaras@nevsehir.edu.tr