Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu; Yükseköğretim Kurulunca Kurulun 24 Mart 2000 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı 2001–2002 öğretim yılında normal örgün öğretime, 2002 – 2003 eğitim öğretim yılında da ikinci öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK’e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1. Lise ve dengi okul diploması 2. ÖSYM tarafından düzenlenen öğrenci seçme sınavı sınav sonuç belgesi.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan İngilizce 1 ve İngilizce 2 dersleri için akademik yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar güz yarıyılındaki İngilizce 1 ve bahar yarıyılındaki İngilizce 2 derslerinden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.


Program Profili

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün birinci hedefidir. Her düzeydeki özel ve resmi kurum ve kuruluşların aradığı, insan kaynakları ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer tutan büro yönetici adaylarına ileri düzeyde yabancı dil bilgisi vermek, onları çağdaş teknoloji kullanım becerileriyle donatmak ve en çok aranılan insan gücü haline dönüştürmek hedeflenmektedir. Okulumuzdan mezun olacak yönetici asistanları, üst düzey yöneticilere işletmelerde yardımcı olacak, holding ve büyük şirketlerde kendi kariyerlerini planlayabileceklerdir. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Bu anlamda büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılar, yazışmaları yapar, yönetim dosya sistemini tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir, teknolojileri etkin bir şekilde kullanır. Seyahatleri organize eder, toplantıları düzenler, gerekli tutanak ve raporların hazırlanmasını sağlar, seminer, kokteyl ve iş yemeklerinin organizasyonunu gerçekleştirir. Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar, yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar. Programın amacı; * İyi iletişim kurabilen, * İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, * Temsil yeteneği güçlü, * Sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, Kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen elemanlar yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Sekreterlik mesleğini her tür işletme ve büroda uygular.
PÇ-2 Meslek ile ilgili problemleri tanımlar, modelleme ve çözme beceresi kazanır.
PÇ-3 Sekreterlik için gerekli çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanır.
PÇ-4 Tüm servislerle ve başka işletmelerin bütün departmanlarıyla takım çalışması yapar.
PÇ-5 Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirir ve kalite ,toplam kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olur.
PÇ-6 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
PÇ-7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder.
PÇ-8 Kolay İletişim kurar ve meslek yaşantısında mesleki yabancı dil kullanır.
PÇ-9 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümler.
PÇ-10 Bağımsız davranarak, inisiyatif ve yaratıcılığını kullanır.
PÇ-11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip eder.
PÇ-12 Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı davranır.
PÇ-13 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
PÇ-14 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
PÇ-15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-16 Mesleki özgüven becerisi
PÇ-17 Girişimcilik Becerisi
PÇ-18 Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
PÇ-19 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, genel olarak tüm kamu ve özel sektörlerde büro ortamındaki işlerinin yürütülmesi için sekreter olarak görev almaktadırlar. Ayrıca KPSS ön lisans sınavından gereken puanı almaları durumunda kamu sektörüne memur olarak atanmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı girip alanlarıyla ilgili lisans programlarını kazandıklarında, bu programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNILOJİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
YBD101 İNGİLİZCE I 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
BSY109 KLAVYE TEKNİKLERİ 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 5
BSY111 MUHASEBE 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
TDL101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
BSY107 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BSY114 BİLGİ YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
BSY110 BÜRO YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
BSY108 KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
BSY118 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BSY116 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
***** STAJ 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BSY112 TOPLANTI YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDL102 TÜRK DİLİ -II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL II 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 3
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BSY201 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
BSY211 HALKLA İLİŞKİLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
BSY207 MESLEKİ YABANCI DİL-I 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
BSY209 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
BSY205 TEMEL HUKUK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
BSY203 TİCARİ MATEMATİK 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SCHVZ3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BSY202 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
BSY208 BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
BSY206 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
BSY204 MESLEKİ YABANCI DİL-II 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
SCHVZ4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 15
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BSY115 GENEL İŞLETME 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BSY113 İLETİŞİM 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
BSY236 İŞE HAZIRLIK YAPMAK VE KİŞİSEL BAKIM 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BSY213 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BKE201 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER -I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BSY217 E-TİCARET 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BSY225 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BSY227 OFİS PROGRAMLARI 1 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE202 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER -II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BSY224 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BSY228 İŞLETME YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BSY212 KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BSY234 OFİS PROGRAMLARI 2 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda almalarıı gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca mezuniyet için öğrencilerin 30 işgünü staj yapmaları da gerekir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Meslek yüksek okulunda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 25 öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda ve 3 bilgisayar laboratuarında yürütülmektedir. Okulumuz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ve kütüphaneden de faydalanabilmektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılabildiği konferans salonu bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi 50300 Nevşehir Web Adresi: http://www.myo.nevsehir.edu.tr e-posta: myo@nevsehir.edu.tr Telefon: 0 384 228 11 40 Faks: 0 384 215 2671 Program Danışmanları: Program Danışmanı: Aynur Karakoç Tel: 0506 3010066 e-posta: aynur_atbb@hotmail.com Program Danışmanı: Selda Özer Tel: 0505 2538444 e-posta: seldaorgin@hotmail.com Program AKTS Koordinatörü: Durdu Mehmet BİÇKES Tel: e-posta: dmbickes@nevsehir.edu.tr