Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / GRAFİK TASARIM

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 7500 m² kapalı alana sahip olup, 22 dersliği ve 6 laboratuarı ile öğretim veren bir ön lisans kurumudur. Nevşehirli hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılmış olup, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünce Nevşehir İli Kalkınma, Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Vakıfı'ndan 25 Nisan 2000 tarihinde teslim alınmıştır. Grafik Tasarım programı 2001 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Grafik Tasarımı alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Grafik Tasarımı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Grafik Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir.


Program Profili

Programın amacı, Grafik Tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, mesleği ile ilgili etik değerleri özümsemiş, ulusal değerleri benimseyen nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir. Grafik Tasarımı Programı iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Grafik tasarımı öğrencilerini grafik tasarımın kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Grafik Tasarımı alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar
PÇ-2 Sanat tarihi dönemleri hakkında bilgi sahibi olur
PÇ-3 Türk sanatı tarihi dönemleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-4 Batı sanatı tarihi hakkında bilgi sahibi olur
PÇ-5 Avrupa grafik sanatı tarihi hakkında bilgi sahibi olur
PÇ-6 Nokta-Çizgi ile özgün yüzeyler düzenler
PÇ-7 Objelerden yola çıkarak grafiksel yorumlar yapar. Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenler
PÇ-8 Farklı teknikleri kullanarak nesneleri renklendirir
PÇ-9 Özgün strüktür uygulamaları yapar
PÇ-10 Geometrik formları kullanarak çizimler yapar
PÇ-11 Tek kaçış noktalı perspektif, iki kaçış noktalı perspektif ve üç kaçış noktalı perspektif kullanarak çizim yapar
PÇ-12 Cansız model, insan figürü, hayvan figürü çizimi yapar
PÇ-13 Geleneksel tekniklerle ya da dijital ortamda illüstrasyonlar hazırlar
PÇ-14 Reklam storyboard (hikaye tahtası) hazırlar
PÇ-15 Fotoğraf makinelerini hazırlayıp ayarlar, ışığa ve kompozisyona uygun fotoğraf çeker
PÇ-16 Temel fotoğraf çekimi yaparak bilgisayarda temel düzenlemeler yapabilir
PÇ-17 Harf/Rakam/yazı düzenlemeleri oluşturur, Tipografik düzenlemelerle tasarım yapabilir.
PÇ-18 Stilizasyon ve deformasyon kullanarak semboller hazırlar.
PÇ-19 Kartvizit, başlıklı (antetli) kağıt, davetiye, takdir-teşekkür belgesi, takvim, etiket tasarlayabilir.
PÇ-20 Afiş, Broşür, Kitap kapağı, dergi, bülten, gazete sayfası tasarlayabilir.
PÇ-21 Ambalaj tasarımı yapar.
PÇ-22 Web tasarımını oluşturur, web araçlarını hazırlayabilir, web tasarım editöründe siteyi yayına hazır hale getirebilir.
PÇ-23 Yunan Mitolojisi ve Roma Mitolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-24 Şablon baskı, yüksek baskı, çukur baskı, serigrafi tekniklerini uygular
PÇ-25 Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.
PÇ-26 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
PÇ-27 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama ve analizleri yapabilir.
PÇ-28 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
PÇ-29 Avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahip olur.
PÇ-30 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisini kazanır.
PÇ-31 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
PÇ-32 Kültür, dil, tarih, uygarlık ve sanat arasındaki ilişkileri kavrar.
PÇ-33 Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini, yönetimini ve ekonomideki yerlerini kavrar.
PÇ-34 Grafik tasarımı alanında kalite güvence ve standartları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-35 Temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazanır.
PÇ-36 Girişimcinin ortaya çıkışını ve iş hayatında başarılı olma yöntemlerini kavrar.
PÇ-37 Grafik tasarımda görsel algı ve iletişim hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-38 Baskı hazırlığı yapılmış tasarımları baskı tekniğine göre çıkışını alır
PÇ-39 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama ve analizleri yapar.
PÇ-40 Mesleği ile ilgili etik değerleri özümser.
PÇ-41 Tasarım yaparken bitmap tabanlı program kullanır.
PÇ-42 Grafik üretim tekniklerini bilir.
PÇ-43 Reklam fotoğrafı çekim tekniklerini bilir.
PÇ-44 Derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
PÇ-45 Grafik anlatım tekniklerini bilir.
PÇ-46 Dergi ve gazete sayfası tasarlama yeterlilikleri kazanır.
PÇ-47 Kültür, dil, tarih, uygarlık ve sanat arasındaki ilişkileri kavrar.
PÇ-48 Kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerini kazanır.
PÇ-49 Çukur baskı, serigrafi baskı tekniklerini uygular.
PÇ-50 Reklam tasarım ve uygulama sürecini bilir.
PÇ-51 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ile Atatürk ilke ve inkılâplarını tanır.
PÇ-52 İşletme yönetme ve kurma konusunda bilgi sahibi olur.
PÇ-53 Reklam, reklamcılığın tanıtımı, türleri, amaçları, grafik sanatlarla ilişkileri, reklamlar, reklam ortamları ve analiz etme yöntemlerini kavrar.
PÇ-54 Tasarım yaparken vektörel tabanlı program kullanır.
PÇ-55 Stant tasarımı ve üç boyutlu davetiyeler, özel katlamalı broşürler ve satış malzemeleri yapar.
PÇ-56 Türk grafik sanatı tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-57 Farklı malzemeler ile tipografik düzenlemeler yapar.
PÇ-58 Amblem/Logo oluştururken eskiz çizerek bilgisayar desteğiyle tasarım yapar.

Mezunların İstihdam Profili

Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerle “Grafik Tasarımcı” veya “Grafik Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım dikey geçiş yapabilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
GRY103 DESEN 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
GRY105 İLETİŞİM 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
GRY107 PERSPEKTİF 1 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
GRY109 REKLAM ANALİZİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
GRY101 TEMEL TASARIM 5 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 7
TDL101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 YABANCI DİL I 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
GRY102 GÖRSEL TASARIM I 4 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
GRY106 GRAFİK DESEN 1 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
GRY108 TEMEL FOTOĞRAF 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TDL102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL II 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
GRS1 Grafik Tasarım Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
GRY205 BASKIYA HAZIRLIK 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
GRY203 GÖRSEL TASARIM II 4 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
GRY217 GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
GRY201 İLLUSTRASYON 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
GRY211 ÖZGÜN BASKI I 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
GRY207 YAZI-TİPOGRAFİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
GRS2 Grafik Tasarım Seçmeli Ders Havuzu2 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
GRY202 AMBALAJ TASARIMI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
GRSTAJ ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
GRY214 STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
GRY206 YAYIN GRAFİĞİ 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
GRS3 Grafik Tasarım Seçmeli Ders Havuzu 3 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 15
Toplam:
30

Grafik Tasarım Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
GRY104 GRAFİK SANAT TARİHİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
GRY114 GRAFİK TASARIM 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
GRY112 GRAFİK TASARIM PROJE-I 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
GRY110 MESLEKİ GELİŞMELER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
GRY116 SANAT TARİHİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

Grafik Tasarım Seçmeli Ders Havuzu2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
GRY215 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BKE201 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER -I 1 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
GRY213 ÇEKİM TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
GRY219 GRAFİK TASARIM II 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
GRY209 İŞLETME YÖNETİMİ I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

Grafik Tasarım Seçmeli Ders Havuzu 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE202 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER -II 1 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRY218 GRAFİK TASARIM PROJE II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRY216 GRAFİK VE ANİMASYON I 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRY210 ÖZGÜN BASKI II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRY204 SANAT TARİHİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
GRY208 TÜRK SANAT TARİHİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRY212 WEB TASARIMI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 4 atölye, 1 bilgisayar laboratuvarında uygulanmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden ve kütüphane ve laboratuarda bulunan internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 50300 Nevşehir Tel : 384 - 228 11 40 Faks : 384 - 215 26 71 E-posta : myo@nevsehir.edu.tr