Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 7500 m² kapalı alana sahip olup, 22 dersliği ve 6 laboratuarı ile öğretim veren bir ön lisans kurumudur. Nevşehirli hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılmış olup, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünce Nevşehir İli Kalkınma, Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Vakıfı'ndan 25 Nisan 2000 tarihinde teslim alınmıştır. Grafik Tasarım programı 2001 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Bilgisayar Programcılığı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Programcılığı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir.


Program Profili

Programın amacı, bilişim teknolojileri alanında bilgi ve beceri sahibi, bilgisayar tamir ve bakımı yapabilen, bilgisayarda program yazabilme ve veri tabanı yönetimi becerisine sahip, proje tabanlı çalışmalarda bulunmuş, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli bilgisayar teknikeri yetiştirmektir. Bilgisayar programcılığı programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Bilgisayar programcılığı öğrencilerini bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Temel bilgisayar kullanım bilgilerine sahip olur
PÇ-2 Ofis yazılımlarını ileri derecede kullanım becerisine sahip olur
PÇ-3 Problemleri tanımlayabilme, model üretme çözüm geliştirme becerisine sahip olur
PÇ-4 Yazılım ile ilgili temel kavramları bilir, algoritmalar kurar ve program geliştirir
PÇ-5 Masaüstü uygulamaları ve internet tabanlı uygulamalar geliştirir
PÇ-6 Bilgisayarda karşılaşılan yazılımsal ve donanımsal hataları tespit edebilir, bunlara çözümler üretebilir
PÇ-7 Analitik düşünebilir
PÇ-8 Windows ve Linux tabanlı ağlar hakkında bilgi sahibi olur
PÇ-9 Nesne tabanlı programlar geliştirebilir
PÇ-10 Veri tabanı tasarımı yapabilir ve veritabanlarını yönetebilir
PÇ-11 Gerekli ortamlar için grafikler tasarlayabilir ve animasyonlar oluşturabilir
PÇ-12 Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.
PÇ-13 Türkçeyi iyi kullanarak etkili iletişim kurar ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
PÇ-14 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-15 Masaüstü ve internet programcılığında grafik ve animasyon tasarımlar gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip olur.
PÇ-16 Veritabanı kurulum, bakım, kontrollerini yapar.
PÇ-17 Bilgisayar alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olarak gerekli durumlarda sistem kurulum ve bakımını yapar.
PÇ-18 Web tasarımı, internet yazılım ve projeleri geliştirme, sürdürme ve kontrol bilgisine sahip olur.
PÇ-19 Bilgisayar elektroniği, işletim ve ağ sistemleri hakkında temel bilgi ve beceriye sahip olur, kurulum, bakım ve onarım yapar.
PÇ-20 Mesleği ile ilgili yabancı dillerdeki terimleri öğrenir ve yabancı yazıları anlar.
PÇ-21 Meslek derslerinde öğrendiklerini entegre olarak kullanabilir ve öğrendiklerine kendi becerilerini de katarak yeni ürünler çıkarır.
PÇ-22 Her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerisini kazanır.
PÇ-23 Bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-24 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile sürekli değişen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri takip eder ve bunları çalışmalarına uygular.
PÇ-25 İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olur.

Mezunların İstihdam Profili

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, , Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” veya “Bilgisayar Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
BP113 BİLGİSAYAR DONANIMI 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
STAJ ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
BP107 MATEMATİK 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
BP115 OFİS YAZILIMLARI 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
BP109 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 5 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 6
TDL101 TÜRK DİLİ - 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
BP111 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 1 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 YABANCI DİL - 1 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BP116 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 1 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BP110 GÖRSEL PROGRAMLAMA - 1 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BP108 GRAFİK VE ANİMASYON - 1 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BP112 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
TDL102 TÜRK DİLİ - 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BP114 WEB EDİTÖRÜ 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
YBD102 YABANCI DİL - 2 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BPSDH3 Bilgisayar Programcılığı Seçmeli Ders Havuzu 3 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 3
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BP201 GÖRSEL PROGRAMLAMA - 2 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
BP205 İNTERNET PROGRAMCILIĞI - 1 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
BP203 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 2 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
BP207 VERİ TABANI - 1 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 3
BPSDH1 Bilgisayar Programcılığı Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BP202 GÖRSEL PROGRAMLAMA - 3 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
BP208 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
BP204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI - 2 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
BP206 VERİ TABANI - 2 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
BPSDH2 Bilgisayar Programcılığı Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 15
Toplam:
30

Bilgisayar Programcılığı Seçmeli Ders Havuzu 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

Bilgisayar Programcılığı Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BP213 AĞ TEMELLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BP209 GRAFİK VE ANİMASYON - 2 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BP215 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BP211 YAZILIM MİMARİLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

Bilgisayar Programcılığı Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BP214 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BP218 İŞLETME YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BP212 SENSÖRLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BP210 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BP216 WEB PROJESİ YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Meslek yüksek okulunda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 25 öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda ve 3 bilgisayar laboratuarında yürütülmektedir. Okulumuz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ve kütüphaneden de faydalanabilmektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılabildiği konferans salonu bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 50300 Nevşehir Tel : 384 - 228 11 40 Faks : 384 - 215 26 71 E-posta : myo@nevsehir.edu.tr