Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

KOZAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU / İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

Kuruluş

İş ve Uğraşı Terapisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu'nun iki bölümünden biridir. 2016 yılında açılmıştır. İş ve Uğraşı Terapisi eğitimi 2 yıllık (4 dönemlik) bir süreci kapsamaktadır.Öğrenciler yaz dönemlerinde 30 iş günü mesleki staj yapmak zorundadır Eğitim programını tamamlayanlar İş ve Uğraşı Terapi Teknikeri ünvanını alırlar.


Kazanılan Yeterlilik

Bu programdan mezun olan öğrenciler “İş ve Uğraşı Terapi Teknikeri” unvanı alarak önlisans mezunu olurlar


Yeterlilik Düzeyi

Bu programdan mezun olan öğrencilere “İş ve Uğraşı” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde iş ve uğraşı terapisi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alabileceklerdir


Kabul ve Kayıt Şartları

Sağlık Meslek ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler İş ve Uğraşı programına sınavsız olarak geçiş yapılabilir. Bölümümüze sınavla gelecek öğrenciler YGS-1 puanıyla tercihte bulunabilmektedirler


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek)Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için, öğrencilerin 120 AKTS'lik dersi alması, stajlarında başarılı olması, 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olması ve programda önerilen tüm derslerden geçmesi gereklidir.


Program Profili

Programda iş ve uğraşı terapisinin temelini oluşturan teorik bilgiler dışında daha çok klinik ortamlarda hasta tedavilerinde kullanılmak üzere pratik bilgiler de aktarılacaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Temel rehabilitasyon kavramlarını bilme
PÇ-2 Temel anatomi ve fizyoloji kavramlarını bilme
PÇ-3 Öğrenme ve özel eğitimin temel kavramlarını bilme
PÇ-4 Tıbbi rehabilitasyonda temel değerlendirme prensiplerini bilme
PÇ-5 İş-uğraşı terapisi ile ilgili hastalıkların temel özelliklerini bilme
PÇ-6 Fizik tedavi modalitelerini bilme
PÇ-7 Terapötik egzersizleri bilme
PÇ-8 İş- uğraşı terapisinde tedavi yaklaşımlarını bilme
PÇ-9 İş- uğraşı terapisinde ileri klinik uygulamaları bilme
PÇ-10 Sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini geliştirebilme
PÇ-11 Bağımsız çalışabilme
PÇ-12 Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
PÇ-13 Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
PÇ-14 İnsiyatif kullanabilme
PÇ-15 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
PÇ-16 Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
PÇ-17 Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
PÇ-18 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
PÇ-19 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Mezunların İstihdam Profili

Bu programdan mezun olmuş öğrenciler; hastanelerde, okullarda, sağlık kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, evde sağlık hizmeti veren kurumlarda, yenidoğan gelişim merkezlerinde çalışırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

lgili programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından gerekli puanı almak şartıyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Ayrıca mezunlarımız için Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Programları da mevcuttur.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT105 ANATOMİ-I 3 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 4
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 İNGİLİZCE-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
İUT107 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİNDE ELEKTROTERAPİ 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
İUT101 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR 3 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 6
İUT103 KİNEZYOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
TDL101 TÜRK DİLİ-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SEÇ -I SEÇMELİ -I - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT106 ANATOMİ-II 3 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Z 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
İUT102 EL - EL BİLEĞİ YARALANMALARINDA İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
İUT104 FİZYOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
YBD102 İNGİLİZCE-II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
İUT108 STAJ 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
TDL102 TÜRK DİLİ-II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SEÇ -II SEÇMELİ DÖNEM -II - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT217 İŞ VE UĞRAŞI UYGULAMALARI VE PRENSİPLERİ - I 0 Saat 4 Saat 2 Güz Zorunlu 8
İUT201 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA İŞ VE UĞRAŞI 2 Saat 2 Saat 2 Güz Zorunlu 4
İUT211 KLİNİK PROBLEM ÇÖZME-I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
İUT205 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA İŞ VE UĞRAŞI 2 Saat 2 Saat 2 Güz Zorunlu 4
İUT213 ORTOPEDİK HASTALIKLARDA İŞ VE UĞRAŞI 2 Saat 2 Saat 2 Güz Zorunlu 4
İUT215 PEDİATRİK HASTALIKLARDA İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
SEÇ -III SEÇMELİ DÖNEM -III - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT214 GERİATRİK HASTALIKLAR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
İUT204 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNDE ÇEVRESEL DÜZENLEME 2 Saat 2 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
İUT218 İŞ VE UĞRAŞI UYGULAMALARI VE PRENSİPLERİ - II 0 Saat 4 Saat 2 Bahar Zorunlu 8
İUT212 KLİNİK PROBLEM ÇÖZME-II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
İUT220 ORTEZ VE PROTEZ KULLANIMI 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
İUT216 SPORCU HASTALIKLARI 2 Saat 2 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
SEÇ -IV SEÇMELİ DÖNEM -IV - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
30

SEÇMELİ -I

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT125 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 2
İUT121 HİDROTERAPİ-BALNEOTERAPİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 4
İUT123 MESLEK ETİĞİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 2
ENF101 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ-I 1 Saat 1 Saat 1 Güz Seçmeli 2
İUT127 TEMEL FİZİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 2

SEÇMELİ DÖNEM -II

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT130 HALK SAĞLIĞI 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
İUT122 MASAJ VE MASAJ TEKNİKLERİ 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
İUT124 PEDİATRİK HASTALIKLAR 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ-II 1 Saat 1 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
İUT128 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2

SEÇMELİ DÖNEM -III

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT225 BESLENME PRENSİPLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
İUT229 İLK YARDIM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
İUT233 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
İUT231 KARDİYOPULMONER HASTALIKLAR 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
İUT227 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
İUT221 NORMAL MOTOR GELİŞİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
İUT223 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2

SEÇMELİ DÖNEM -IV

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İUT230 BİYOİSTATİSTİK 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
İUT224 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
İUT228 ENGELLİ VE TOPLUM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
İUT234 EVDE BAKIM TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
İUT222 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
İUT226 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
İUT232 ROMATOLOJİK HASTALIKLAR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.


Mezuniyet Şartları

Mezun olabilmek için, öğrencilerin 120 AKTS'lik dersi alması, stajlarında başarılı olması, 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olması ve programda önerilen tüm derslerden geçmesi gereklidir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

İş ve Uğraşı Terapisi bölümünde 4 öğretim görevlisi eğitim vermektedir. Bölümde yeterli olanaklara sahip 1 bilgisayar labaratuvarı, 1 konferans salonu, 2 uygulama labaratuvarı ve 10 derslik bulunmaktadır.Dersler, laboratuvar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sağlık sektörüne gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan staj ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Bağlıca mah.827 sok. no.1 KOZAKLI NEVŞEHİR